این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


.: فایل ها

عنوان فایل : چارت بستر سازي علمی و تخصصی جهت اجراي صحیح و مبتنی بر ارزش هاي بومیِ شهرسازي ریل پایه و یکپارچه سازي سامانه هاي حمل و نقل درون و برون شهري

فرمت فایل : PDF                        حجم فایل : 56 کیلو بایت